Seutu-Sanomissa julkaistiin ehdokashaastatteluni, jossa vastasin viiteen esitettyyn kysymykseen. Kysymykset olivat todella laajoja ja merkkimäärä rajallinen, mutta eiköhän pääpointit tule selviksi. Mielestäni toimitus oli saanut nostettua oikeat asiat otsikkoon ja ingressiin, mutta itse hieman vierastan termin ilmastotalkoot käyttöä. Ilmastonmuutosta ei torjuta talkoilla. En siis näe ilmastotalkoita kohtalon kysymyksenä, vaan ilmastonmuutoksen torjumisen.

”Maija Kranni näkee ilmastonmuutoksen torjumisen kohtalon kysymyksenä. Krannin mielestä julkisen sektorin pitää toimia edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjumisessa.”

Miten vanhustenhoitoa pitäisi mielestäsi kehittää, jotta kaikilla hoivaa tarvitsevilla ikäihmisillä olisi turvallinen ja välittävä hoitopaikka?

Arvokkaan ikääntymisen tulisi kuulua jokaisen ihmisen elämään. Näin ei kuitenkaan ole ja suomalaisessa vanhustenhoidossa on vakavia puutteita. Aihe on minulle erityisen tärkeä, sillä olen saanut kunnian työskennellä ikäihmisten parissa yrittäjänä yli viisi vuotta. Mielestäni vanhustenhoidossa tarvitaan monialaisia uudistuksia. Hyviä ensiaskeleita ovat vanhusasiamiehen viran perustaminen, hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ja valvonnan resurssien turvaaminen. On tärkeää muistaa, että monille ikäihmisille turvallisin ja mieluisin hoitopaikka on oma koti. Siksi koti- ja perhehoito sekä omaishoitajuus tulee nähdä voimavaroina. On korkea aika alkaa kuuntelemaan vanhustenhoidon ammattilaisia ja korjata hoidon puutteet.

Mitä keinoja Suomen valtiolla mielestäsi on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Suomella on mahdollisuus olla kestävän muutoksen suunnannäyttäjä. Meidän on otettava nopeasti, mutta reilusti kaikki mahdolliset keinot käyttöön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä tarkoittaa hiilineutraaliutta yhteiskunnan jokaisella osa-alueella ja hiilinielujen kasvattamista. Ympäristölle haitallisen toiminnan tukeminen on lopetettava ja julkisen sektorin on toimittava edelläkävijänä muutoksessa kohti kestävämpää huomista.

Mitkä ovat mielestäsi maahanmuuton suurimmat ongelmat ja miten niitä tulisi korjata?

Maahanmuutosta puhuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan työperäinen maahanmuutto ja pakolaisuus. Työperäisessä maahanmuutossa näen suurimpina haasteina työelämän saavutettavuuden ja työlupamenettelyn kankeuden. Pakolaisuudessa haasteiksi nousevat laittomat maahantuloreitit, jotka altistavat pakolaiset esimerkiksi ihmiskaupalle ja ovat jopa hengenvaarallisia. Myös perheiden yhdistämistä on helpotettava. Onnistunut maahanmuutto edellyttää onnistunutta kotouttamista ja kotouttamisohjelmista tulisikin tehdä entistä yksilöllisimpiä, jotta maahanmuuton ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa.

Mikä kolmesta edellä mainitusta teemasta on itsellesi tärkein?

Kaikki teemat ovat todella tärkeitä tulevissa vaaleissa. Itse näen ilmastonmuutoksen torjumisen tulevaisuuden kannalta kohtalon kysymyksenä ja siksi kevään vaalien on oltava ilmastovaalit.

Minkälaisia asioita pyrkisit kehittämään kotipaikkakunnallasi, jos sinut valittaisiin kansanedustajaksi?

Edustan positiivista uusforssalaisuutta ja koen, että vahvuuteni on Forssan julkisuuskuvan kehittämisessä. Konkreettisia toimia kotiseutuni hyväksi voisivat olla esimerkiksi julkisten liikenneyhteyksien parantaminen, palveluiden ja koulutuksen turvaaminen sekä paikallisten luontokohteiden suojelu.

Lue Seutu-Sanomien näköislehti kokonaisuudessaan tästä.