Tein maanantaina 27.1.2020 Forssan kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa esitin Forssan nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä:

Forssan nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus ainoastaan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet kulkevat samaa reittiä kuin kuntalaisaloitteet, eivätkä välttämättä päädy valtuuston käsiteltäväksi.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaa muun muassa perus- ja lukiokoulutuksesta, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä liikunta- ja nuorisotoiminnasta Forssassa. Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa on tärkeä väylä viestittää nuorten mielipidettä heitä koskeviin asioihin, mutta yksinään riittämätön keino osallistaa nuoria heitä koskevaan päätöksentekoon. Monissa kunnissa ja kaupungeissa nuorisovaltuustolla onkin lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä aloiteoikeus valtuuston kokouksissa.

Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa takaa nuorille mahdollisuuden ilmaista kantansa käsiteltäviin asioihin siten, että kaupunginvaltuusto kuulisi suoraan nuoria. Toisekseen aloiteoikeus antaa nuorisovaltuustolle mahdollisuuden saada aloitteensa kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä aloiteoikeuden myöntäminen ovat selvä osoitus halusta toimia kuntalain 26 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla ja antaa nuorisovaltuustolle tosiasiallisen mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon lasten ja nuorten kannalta merkittävissä asioissa. Näiden oikeuksien antaminen nuorisovaltuustolle parantaisi entisestään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja olisi omiaan lisäämään nuorten kiinnostusta politiikkaan ja kunnalliseen päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

  1. Forssan nuorisovaltuustolle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa ja
  2. selvitetään, missä muissa toimielimissä nuorisovaltuuston edustus lisäisi nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä saisi nuorten äänen nykyistä paremmin kuuluviin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan sekä kaupunginvaltuuston lisäksi.

Forssassa 27.1.2020

Allekirjoittaneita yhteensä 25 valtuutettua tai varavaltuutettua.