Vihreä kunta päivittää rohkeasti osaamistaan ja ponnistaa kohti uutta, käyttäen historiaa voimavaranaan. Se löytää vahvuuksia juuri omista paikallisista piirteistään, eikä pyri olemaan kopio muista.

Vihreät julkaisi viikonloppuna valtakunnallisen kuntavaaliohjelmansa. Ohjelma sisältää tulevaisuudennäkymän vihreämmistä kunnista ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Koska kyse on koko maata koskevasta ohjelmasta, on selvää, ettei jokainen keino sovi kaikkialle. Kuntien on valittava juuri kyseiselle alueelle ominaisimmat ratkaisut.

Halusimme täsmentää keinovalikoimaa Forssan seudun kuntiin sopivaksi. Nostamme Lounais-Hämeen Vihreiden kuntavaaliohjelmassa esiin seutumme erityispiirteitä vihreästä näkökulmasta. On nähdäkseni tärkeää tuoda esille eri puolueiden vaihtoehtoja aikamme haasteiden ratkaisemiseksi.

Minulla oli ilo olla näiden molempien ohjelmien valmistelussa mukana. Molemmista prosesseista voin todeta, että osaavan ja monialaisen joukon kanssa on aina ilo tehdä yhteistyötä.

Vihreä kunta torjuu ilmastonmuutosta ja vaalii luonnon monimuotoisuutta

Olen kuullut sanottavan, ettei kunnilla ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa. Tämä ei pidä paikkaansa. Ilmastonmuutosta torjutaan nimenomaan kunnissa ja keinoja tähän on ainakin sata – vihreiden työkalupakki kuntien ilmastotyöhön julkaistiin niin ikään viikonloppuna.

Ilmastokriisin rinnalla porskuttaa kuudes massasukupuutto. Emme voi sulkea silmiämme luontokadolta millään päätöksenteon tasolla. Nyt jos koskaan on kuntien luonnonsuojelutyön momentum, kun hallitus suuntaa historialliset panostukset luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Keinoja luontotyöhön on monia: lähiluontokohteiden säilyttäminen, luonnonsuojelualueiden kehittäminen, kuntametsien kestävä hoito, elinympäristöjen ennallistaminen ja vesiensuojelu etunenässä. Loimijoen pelastaminen on yksi seutukunnan yhteisistä agendoista.

Panostukset koulutukseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin

Vihreä sivistyskunta panostaa koulutukseen kaikilla koulutusasteilla ja tunnistaa kulttuuripalveluiden arvon. Esimerkiksi kirjastot, urheiluseurat, teatterit, museot ja kansalaisopistot tekevät korvaamatonta työtä seutumme asukkaiden hyväksi.

Koronapandemia on ruoskinut muiden muassa kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ennennäkemättömällä tavalla. Tehdään kunnissa voitavamme, jotta ala elpyy ja saamme jatkossakin nauttia kulttuurin antimista.

Vihreässä kunnassa ihmisten hyvinvointi on kaiken päätöksenteon ytimessä. Ennaltaehkäisy ja saavutettavat peruspalvelut ovat vihreää sote-politiikkaa. Vihreä kunta sitoutuu edistämään kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää.

Ilmastoviisaat ratkaisut ovat tulleet jäädäkseen

Taloutta ja työllisyyttä on vahvistettava luonnon kantokyvyn rajoissa. Tähän seudullamme on avaimet käsissään. Kiertotalous, uudet innovaatiot ja ilmastoviisaat ratkaisut ovat tulleet jäädäkseen.

Vihreässä kunnassa elinvoimaa kasvatetaan korostamalla hankinnoissa seutukunnallisuutta ja kestävää kehitystä. Hyvä esimerkki tästä on lähiruuan suosiminen kuntien koulu- ja päiväkotiruokailussa.

Lopuksi sananen päätöksenteon kulttuurista. Vihreät sanoo ei ryhmäkurille. Meille on tärkeää, että jokainen voi äänestää omantuntonsa mukaisesti. Vihreässä kunnassa päätökset tehdään avoimesti ja kuntalaisia osallistaen.

Tässä muutama poiminta seutukunnallisesta ohjelmastamme. Ehdokaslistoilla on vielä tilaa, jos vihreä kunta on paikka, jossa juuri sinä haluaisit asua.

Maija Kranni
Lounais-Hämeen Vihreiden puheenjohtaja,
forssalainen kuntavaaliehdokas

Mielipidekirjoitus julkaistu Forssan Lehdessä 23.2.2021.