Aloitteeni nuorisovaltuuston aseman vahvistamisesta on loppusuoralla. Aloitteen pohjalta esitetyt muutokset lisäisivät merkittävästi nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja toisi nuorten äänen paremmin kuuluviin forssalaisessa päätöksenteossa. Tämä on ollut minulle tärkeä tavoite ja olen todella iloinen, että aloitteeni sai laajaa kannatusta ja tuotti tulosta.

Forssan Lehti uutisoi:

”Forssan hallintosääntöä aiotaan muuttaa siten, että nuorisovaltuuston kokousedustajilla on mahdollisuus osallistua kaupunginvaltuuston ja niiden lautakuntien kokouksiin, joihin läsnäolo-oikeus on myönnetty ja joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. Nuorisovaltuuston edustajilla olisi kokouksissa puheoikeus.

Forssan kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy oheisen lisäyksen ja toteaa asiaa esittäneen valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallitus pyytää lisäksi yhdyskuntalautakuntaa ja ympäristölupalautakuntaa arvioimaan, voisiko nuorisovaltuuston edustajille antaa oikeuden osallistua näiden lautakuntien kokouksiin.

Forssan nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus ainoastaan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä esittäneen valtuustoaloitteen takana oli parikymmentä valtuutettua sekä muutama varavaltuutettu.”

Forssan Lehden uutinen: https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/nuorisovaltuuston-kokousedustajien-lasnaolo-oikeus-luottamuselinten-kokouksiin-on-laajenemassa-forssassa-1256943

Valtuustoaloite: https://www.maijakranni.fi/2020/01/27/valtuustoaloite-nuorisovaltuuston-vaikuttamismahdollisuuksien-lisaamisesta/

Forssan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.8.2021 yksimielisesti palauttaa aloitteeni takaisin valmisteluun, jotta nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia saadaan aidosti lisättyä.