Valtuustoaloite Hinku-verkostoon liittymisestä ja Forssan kaupungin ilmasto-ohjelman laatimisesta

Luin 24.6.2019 Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 25 valtuutettua ja varavaltuutettua. Tietojeni mukaan aloitteeni ei ole liikkunut eteenpäin yli kahteen vuoteen – samaa voi valitettavasti sanoa myös Forssan kaupungin ilmastotyöstä. Valtuustokausi on vaihtunut ja aloitteessa olleet tiedot ovat jo osittain vanhentuneita, mutta ilmastonmuutos ei ole kadonnut mihinkään.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreimman raportin mukaan paljon puhuttu 1,5 asteen raja voi ylittyä jo 2030-luvun alkupuolella. Se on peräti kymmenen vuotta aikaisemmin, kuin tähän saakka on arvioitu. Ilmastotutkijoiden viesti on selkeä ja se on vakavampi kuin koskaan aikaisemmin. Ihmisen toiminta on muuttanut ilmastoa ennennäkemättömän laajasti ja nopeasti.

Muutosten mittakaava ja seurausten vakavuus riippuu siitä, mihin suuntaan kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät globaalisti tulevaisuudessa. Ennusteiden mukaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteella riittäisi sysäämään monet ihmiselämää ylläpitävistä ekosysteemeistä vaarallisen käännöskohdan yli. Pikaisia ja määrätietoisia päätöksiä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikkialla maailmassa – myös Forssassa.

Kestävässä kehityksessä on ennen kaikkea kyse siitä, millaisen maapallon jätämme tuleville sukupolville. Esitin alkuperäisessä aloitteessani, että kaupunki sisällyttäisi kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat poikkileikkaavaksi osaksi kaupungin taloussuunnitelmia. Kaupungin strategian uudistamisen myötä kestävä kehitys on nyt keskeinen osa myös budjettiprosessia. Päätösten ilmastovaikutusten arvioinnissa olisi sen sijaan vielä rutkasti parantamisen varaa. Kuten jo viime kerralla totesin, ilmaston kannalta kestäviä päätöksiä syntyy todennäköisemmin, jos päätösten ilmastovaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä tehdessä.

Resepti hiilineutraaliuteen on loppujen lopuksi melko yksinkertainen: päästöt alas ja nielut ylös. Ilmastotyön organisointi vaatii kuitenkin syvää asiantuntijuutta ja monipuolista osaamista, eikä tätä ihmiskunnan kohtalon kysymystä tarvitse yrittää ratkaista yksin. Forssa on sitoutunut FISU-verkoston kautta päästöttömyyteen ja jätteettömyyteen vuoteen 2050 mennessä.

Pelkkä resurssiviisaus ei kuitenkaan johdata meitä hiilineutraaliuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkoston kautta Forssalla olisi mahdollisuus paitsi verkostoitua, myös saada tukea esimerkiksi päästöjen laskentaan ja hankkeiden valmisteluun. On aika siirtyä sanoista tekoihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Forssan kaupunki

  1. sitoutuu tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja liittyy kuntien Hinku-verkostoon
  2. laatii Hiilineutraali Forssa 2035 -ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi.

Forssassa 20.9.2021

Aloitteen allekirjoitti Forssan vihreä valtuustoryhmä Maija Kranni ja Ville Sundell.