Vihreiden ryhmäpuhe Forssan valtuuston kokouksessa 15. marraskuuta 2021.

Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tänään on jo kuultu muutama hyvä puheenvuoro veroprosentteihin liittyen. Tässä salissa kuultavat puheet ovat vain jäävuoren huippu. Joka vuosi talousarvion valmistelun yhteydessä veroprosentti nostetaan pöydälle kuin kissa konsanaan ja asiaa tarkastellaan vallitsevaan taloustilanteeseen ja budjettinäkymiin peilaten.

Forssan veroprosentti on pysynyt paikallaan vuosia ja sopeutuksia on haettu Pärjäävä Forssa -ohjelmasta. On tehty hyviä, rakenteellisia sopeuttamistoimia esimerkiksi digitalisaation ja hallinnon tehostamisen kautta. On tehty vaikeita, ei kaikkien mielestä niin hyviä, mutta silti niin välttämättömiä sopeuttamistoimia.

Sopeuttamistoimia tarvitaan mielestäni edelleen ja esimerkiksi väestörakenteen muuttuessa ja sote-myllerryksen keskellä palveluverkkoa on jatkuvasti tarkasteltava uudelleen. Palveluiden kohdentaminen viisaasti on yksi pärjäävän kunnan peruspilareita, palveluiden yhdenvertaisuutta unohtamatta.

Joku voisi sanoa, että maakunnan alhaisimmalla veroäyrillä tuotetaan maakunnan parhaat palvelut. Väite ei ehkä ole täysin objektiivinen, mutta se kertoo jotakin siitä tehokkuudesta, miten kotikaupungissamme palvelut järjestetään.

Forssa pärjää, siihen uskon kyllä, mutta kaikki kortit eivät valitettavasti ole olleet meidän omissa käsissä, eivätkä edes tiedossa. Se on tehnyt talousarvion laatimisesta ja samalla tarkoituksenmukaisen veroprosentin puntaroimisesta aivan erityisen haasteellista tänä vuonna.

Maltillinen veronkorotus voi joissain tilanteissa olla paikallaan ja vihreä valtuustoryhmä on ollut avoin aiheesta keskustelemaan ja asiaa harkiten punnitsemaan. Kategorisessa veronkorotuksien kannattamisessa ei nähdäksemme ole järkeä, sen enempää kuin niiden kategorisessa vastustamisessakaan. Kokonaiskuva on syytä pitää mielessä, kuten myös visio tulevaisuuden kunnasta.

Valtuutetun tärkein tehtävä on kantaa vastuu kunnan taloudesta. Rahamäärä itsessään ei ole asian ydintä (lue: se ei välttämättä ole itseisarvo), vaan se, mitä käytettävissä olevalla rahalla tehdään. Lapsiperheiden palvelut, kuntalaisten terveyden edistäminen, infrastruktuuri, koulutus, kulttuuri. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä kaikki ne muut kuntien niin tärkeät tehtävät – nämä kaikki vaativat toteutuakseen rahaa.

Jos ja kun forssalaisten palvelut ja hyvinvointi voidaan turvata ilman veronkorotuksia, niin sitä parempi forssalaisille veronmaksajille. Vihreä valtuustoryhmä on valmis tässä vaiheessa kannattamaan kaupunginhallituksen pohjaesitystä.”

Päätösehdotus ja sittemmin valtuuston yksimielinen päätös:

Valtuusto

1. vahvistaa verovuoden 2022 tuloveroprosentiksi 20,50

2. määrää vuodelle 2022 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,41
– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10
– yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00.