Ryhmäpuhe vuoden 2022 talousarviosta Forssan valtuuston kokouksessa 13.12.2021.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Olen jo tottunut siihen, että kun puhuu ryhmäjohtajista viimeisimpänä, aika moni talousluku taustoineen on jo pöntössä mainittu ja talousarvion laatiminen prosessina on jo saanut risunsa ja ruusunsa. Tämän vuoksi puheessani on vain yksi kärki: palvelut.

Joskus tuntuu, että asiakokonaisuudet jäävät keskustelussa yksityiskohtien jalkoihin. Politiikassa se on ymmärrettävää, sillä yksityiskohdilla saattaa olla suuri merkitys yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien arkeen. Yksittäinen, itseä lähellä oleva asia on myös huomattavasti helpompi ymmärtää, kuin monimutkaiset syy-seuraussuhteet asioiden välillä tai vaikeasti arvioitavat vaikutukset erilaisten päätösten takana.

Kuitenkin toivon, että me päättäjät emme jumittuisi liiaksi yksityiskohtiin, vaan kävisimme enemmän avointa keskustelua kokonaisuuksista. Sen sijaan, että keskustelu esimerkiksi palveluverkosta typistyy yksittäisiin kiinteistöihin, pitäisi verkostoa tarkastella laajempana kokonaisuutena. Nimenomaan palveluiden laatu edellä. Ei ne seinät, vaan se mitä niiden sisäpuolella tapahtuu. 

Vastaavasti keskustelu vanhustenhoidosta tuntuu typistyvän yhteen kolmannen sektorin toimijaan, vaikka meillä, tai oikeastaan pian valittavilla uusilla aluevaltuutetuilla, olisi ratkaistavana vanhustenhoidon tulevaisuus kokonaisuutena.

Kuten huomaatte, ei kovin kauaa tarvitse puhua kuntataloudesta, ennen kuin törmäämme sote-uudistukseen. Uudistus leimaa mitä suurimmissa määrin ensi vuotta ja koko loppu valtuustokautta.

Uudistuksen seurauksena kuntien käyttötalousmenoista siirtyy noin puolet hyvinvointialueille. Forssassa osuus on vielä suurempi, noin 58,5 prosenttia. Siirtyviä kustannuksia vastaavasti vähenevät niin ikään kuntien valtionosuudet, veromenetysten korvaukset ja verotulot. Vuoden 2023 talousarvio tulee olemaan jotain aivan muuta, kuin mihin tähän saakka olemme tottuneet. 

Meillä kuntapäättäjillä on edessämme suuri työ, kun viitoitamme tietä kohti soten jälkeistä tulevaisuuden kuntaa. Osa valtuutetuista ovat olleet huolissaan, jääkö kunnille mitään mielekästä tekemistä sote-uudistuksen jälkeen. On hyvä huomioida, etteivät kuntien sote-tehtävät tähän lopu. Kunnille jää edelleen tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä, joka on syytä ottaa vakavasti. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu on sote-uudistuksen onnistumisen kannalta keskeistä, jotta yhdyspinta-alueella tapahtuva toiminta pystytään turvaamaan.

Jatkossa suurin osa kuntien kustannuksista syntyy varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen puolustajille riittää siis töitä jatkossakin. Lisäksi kunnat vastaavat edelleen muun muassa liikunnasta, työllisyyden hoidosta ja kulttuurista sekä yhdenvertaisuuden edistämisestä toiminnoissaan – kuntien ilmasto- ja luontotyötä unohtamatta. Kuulostaa aika mielekkäältä tekemiseltä ainakin minusta.

Tammikuussa puolestaan valitaan tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajat aluevaltuustoihin. Aluevaaleissa ratkaistaan muun muassa onnistummeko aidosti kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja ja miten käy lähipalveluiden, mielenterveyspalveluiden ja palveluiden yhdenvertaisuuden. It’s all about palvelut ja väitän, että hyvinvointialueiden ja kuntien tulevaisuus ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa.

Arvoisa puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä kannattaa tässä vaiheessa talousarvion hyväksymistä pohjaesityksen mukaan ja toivottaa kaikille rauhallista joulun odotusta sekä vastuullista uutta vuotta.”