Forssan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.2.2022 FISU-verkostokuntien resurssiviisauden välitavoitteiden käyttöönottoa. Tavoitteet ovat lyhykäisyydessään:

  1. Päätavoite: Ei kasvihuonekaasupäästöjä 2050. Asetettu välitavoite: Forssan kaupungin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 – 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 määrästä.
  2. Päätavoite: Ei jätettä 2050. Asetettu välitavoite: Kotitalousjätteen määrä Fisu-kuntien seuduilla vähenee, ja kierrätysaste kasvaa saavuttaen 65 %:n määrän vuoteen 2030 mennessä.
  3. Päätavoite: Ei ylikulutusta 2050. Asetettu välitavoite: Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 määrästä.

Valitettavasti kokouksessa esiintyi myös äänenpainoja, joiden mukaan tavoitteet ovat vain tavoitteita, eivätkä ne tosiasiallisesti sido kaupungin toimintaa. Talousarviokäsittelyissä täytyy siis olla tarkkana, että ilmastotoimiin osoitetaan myös niihin tarvittavat resurssit, jotta tavoitteet siirtyvät sanoista tekoihin. Näiden tavoitteiden myötä Forssan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius muiden kaupunkien tavoin 2030-luvulla. Pidin valtuuston kokouksessa puheenvuoron, jossa korostin näiden tavoitteiden välttämättömyyttä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tuntuu hieman ristiriitaiselta puhua ilmastonmuutoksesta juuri nyt, kun Euroopassa soditaan ja akuutti humanitäärinen kriisi on käsillä. Niin raaka, tuomittava ja oikeudeton kuin Venäjän hyökkäyssota onkin, jopa Suomen tasavallan presidentti on todennut, että meidän on paitsi tehtävä voitavamme Ukrainan auttamiseksi, myös parhaamme mukaan jatkettava arkea. Sitä me valtuutetut parhaillaan teemme – jatkamme arkista puurtamista forssalaisten hyväksi.

On hyvä huomata, että myös ilmastonmuutos on vakava ja akuutti humanitäärinen kriisi. Tutkijat kuvaavat ilmastonmuutosta aikamme kohtalon kysymykseksi, eivätkä suotta. Jos emme onnistu ihmiskuntana muuttamaan tapaamme elää tällä maapallolla, on seurauksena valtava määrä kärsimystä, köyhyyttä ja pakolaisuutta. Tämä ei ole pelottelua, vaan tosiasia, jonka kieltäminen ei olisi reilua tulevia sukupolvia kohtaan.

Olen monesti ihaillen seurannut teitä valtuustokollegoita, kuinka teistä jokainen tuo oman rautaisen asiantuntijuutensa meidän kotikaupungin käyttöön. Sähköasentajat ymmärtävät sähkölinjoista, opettajat hallitsevat pedagogiikan, sairaanhoitajat tuntevat terveysasemien arjen ja niin edelleen. Kuten monet teistä tietävät, mä olen ammatiltani kestävän kehityksen asiantuntija ja opiskelen paraikaa ympäristöpolitiikkaa yliopistossa. Ilmastopolitiikka, se on se mun ammatillinen erityisosaamisalue, jonka olen luvannut valjastaa forssalaisten käyttöön.

Uskokaa ystävät kun sanon, että ilmastonmuutoksen torjuminen tulee aina halvemmaksi, kuin sen vaikutusten kanssa eläminen. Siis taloudellisesti halvemmaksi, puhumattakaan inhimillisestä hintalapusta. Aika on ajanut perinteisen junttauspolitiikan ohitse ja rahaa on jaossa ainoastaan heille, jotka tekevät oman osansa ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Tämä ei ole vouhotusta, ei hömppää eikä edes hyvesingalointia, vaan 2020-luvun talouspolitiikan tiukkaa ydintä. Kyse on siitä, että talouskasvu vihdoin sovitetaan luonnon kantokyvyn rajoihin.

Se siitä arvopuheesta, mennääs asiaan si. Tämän päivän päätösehdotus valtuuston esityslistalla liittyy FISU-verkoston välitavoitteiden hyväksymiseen, toisin sanoen Forssan ilmastotoimien vauhdittamiseen yhteistyössä Finnish Sustainability Communities -verkoston kanssa. Nyt esitetyt välitavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja näkemykseni mukaan viitoittavat uskottavaa polkua kohti hiilineutraalia Forssaa. Ja mikä vieläkin tärkeämpää: tavoitteet resurssiviisaudesta, ylikulutuksen suitsimisesta ja jätteettömyydestä luovat pohjaa hiilinegatiivisuudelle ja kestävämmälle huomiselle.

Päätösehdotuksen esittelytekstissä on nostettu hyvin esiin ilmastotoimien positiiviset vaikutukset kaupungin imagoon ja elinkeinoelämään. Uuden sukupolven työpaikat syntyvät luonnonvarojen säästämisestä, eivät niiden tuhlaamisesta.

Ilmastonmuutoksen torjumisen kaava on lopulta melko yksinkertainen: päästöt alas ja nielut ylös. Samalla kun vahvistamme kaupungin hiilinieluja, vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja tulemme torjuneeksi toista aikamme vakavaa kriisiä, luontokatoa.

Olen loputtoman monta kertaa parjannut Forssaa siitä, että olemme osittain jääneet ilmastotalkoissa sivustakatsojan rooliin. Hiilineutraalit kunnat ovat yhtä kuin hiilineutraali Suomi ja tähän työhön tarvitaan mukaan myös Forssa.

Nyt kun katson FISU-verkoston päivitettyjä välitavoitteita ja kaupunginhallituksen tahtotilaa asian eteenpäin viemiseksi on paikallaan esittää kiitokset. Tämä on se porukka, jossa meidän kannattaa olla mukana ja tämä on se puoli historiasta, jolla kannattaa seistä.”

Aiheesta julkaistu mielipidekirjoitus Forssan Lehdessä 4.3.2022.