Onko lobbauksen nimissä kaikki keinot sallittuja?

Turveinfo.fi on julkaissut Suo siellä, vetelät housussa täällä-mainoksia kaupungeissa. Tämänkaltainen mainonta on paitsi mautonta, myös hyvän tavan vastaista.

”Ainutlaatuisen ekosysteemin vaarantaminen ja hiilen vapauttaminen tärkeästä hiilinielusta surkean lämpöarvon omaavaksi energianlähteeksi vanhusten pahoinvoinnin varjolla on vastuutonta ja itsekästä. Siksi turve ei nouse.”

On ihmisarvoa alentavaa, että monille ikäihmisille kiusallista ja hankalaa vaivaa, ulosteen karkailua, käytetään retorisena tehokeinona turveyritysten oman edun tavoittelemiseen.

Mainoskuvassa on heikossa kunnossa oleva vanhus pyörätuolissa tippaletkun kanssa. Hyvinvointi ja etenkin vanhustenhoito kaipaavat rahaa ja jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen, siitä olemme varmaankin kaikki samaa mieltä. Mutta sitä rahaa ei voi eikä pidä kaivaa suosta, suossa ei ole rahaa, siellä on turvetta. Eivätkä turveyritykset, tai kukaan muukaan, saa käyttää hyväkseen vanhusten osittain puutteellista hoitoa omien intressiensä ajamiseen. Ellei tarkoituksena todella ole ensisijaisesti parantaa vanhustenhoitoa.

Suo todella on osa Suomea ja sen tulee olla sitä myös tulevaisuudessa. Suo on äärimmäisen herkkä ekosysteemi ja altis ihmisen aiheuttamille äkillisille muutoksille. Suo on ekosysteemi, jonka suojeleminen kannattaa pitkällä aikavälillä, tarkastelee asiaa mistä vain kestävän kehityksen näkökulmasta. Suojelijoita tarvitaan, oli kyseessä sitten turpeen kaivaminen energianlähteeksi tai kaivoksen rakentaminen suon tai vaikkapa kansallispuiston (kts. Torronsuo) välittömään läheisyyteen.

Ainutlaatuisen ekosysteemin vaarantaminen ja hiilen vapauttaminen tärkeästä hiilinielusta surkean lämpöarvon omaavaksi energianlähteeksi vanhusten pahoinvoinnin varjolla on vastuutonta ja itsekästä. Siksi turve ei nouse.

Alkuperäinen julkaisu: Suo siellä, vetelät housussa täällä