Palaan vielä hetkeksi maksuton2aste -mielenosoituksen tunnelmiin. Kuluva hallituskausi on osoittanut, että koulutuksen puolustajia tarvitaan. Suomi nousee koulutuksella, mutta myös kaatuu koulutukseen, jos sen annetaan kaatua. Mun mielestä tiistain mielenilmauksessa oli kyse ennen kaikkea yhdenvertaisuudesta. Mun mielestä jokaisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus kouluttautua, riippumatta vanhempien lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta. Monet puhuvat ”mahdollisuuksien tasa-arvosta”, mikä ei todellakaan ole aitoa tasa-arvoa.

Nykyään pelkkä peruskoulu ei riitä työelämässä menestymiseen. Mun äiti syntyi vuonna 1964, kun silloista yhtenäiskoulua alettiin ensimmäistä kertaa kutsua peruskouluksi. Mun isä perusti 80-luvun alussa metsäalan yrityksen ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Nykyään sama ei onnistuisi. Silti iso osa suomalaisista nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa – tähän täytyy saada muutos.

Työelämä on murroksessa, joka ei ihan heti tule pysähtymään. Muutos tulee olemaan nopeampaa, kuin monet osaavat kuvitellakaan. Kymmenen vuoden päästä meillä siirtyy toiselle asteelle sukupolvi, joka oppii koodaamaan jo esikoulussa. Muutos on tapahtunut mun eliniän aikana, mutta esimerkiksi Suomen sosiaaliturvajärjestelmä ei ole muuttunut mukana. Automatisaatio, robotisaatio, ilmastonmuutos ja ehtyvät luonnonvarat haastavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, työelämää sekä koulutusta. Meidän täytyy pysyä muutoksessa mukana, eikä juuttua menneeseen. Valitse siis tulevaisuus – mäkin oon jo siellä.