Vihreät arvot myös oman elämän pohjana

Maija Kranni puhuu nuorten äänellä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kranni näkee kestävän kehityksen hyväksi pohjaksi myös Forssan seudun elinkeinoelämällä, mutta varoittaa kelkan karkaamisesta. 

Maija Kranni on eduskuntavaalien ensikertalainen ja lähtee mukaan perinteisillä vihreillä arvoilla: ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla, koulutuksella ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella. Ilmastonmuutos nousee teemoista ylitse muiden. Ilmastonmuutoksen torjunta oli myös syy, miksi Kranni lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi.

”Ei ole koskaan väärin korottaa ääntä niiden puolesta, joiden ääni on särkynyt”

Ilmastonmuutos ei vaaliteemana ole kuitenkaan vihreiden yksinoikeus. Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat nostaneet lämpenemisen torjunnan asialistansa kärkeen. Uskooko Kranni, että puolueet ovat valmiita myös toimiin? – Viimeksi annettiin koulutuslupaus, joka rikottiin, ilmastonmuutoksen kohdalla sama ei saa toistua, Kranni sanoo mutta haluaa olla toiveikas.

– Tähän saakka vihreät on ollut ainoa puolue, jolla on ollut selkeä tahtotila ympäristöasioiden suhteen. Toivon, että muut puolueet ovat nyt heränneet. Sanon tämän tietyllä varauksella, mutta koetan olla optimistinen.

Puuhastelu ei Krannin mukaan enää riitä, jotta ilmaston lämpeneminen ei karkaa täysin käsistä. – Suomen pitää olla vuoteen 2030 mennessä ilmastoneutraali, joten toimia tarvitaan yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Se koskee niin energiankulutusta, liikennettä, asumista, ruokaa ja kaikkea muuta.

Krannin omassa elämässä ympäristömyönteisyys näkyy kauttaaltaan. – Kyseessä on syvälle juurtunut elämäntapa. Olen kasvissyöjä, en oikeastaan lennä, käytän julkista liikennettä, kierrätän. Oikeastaan kaikki tekemiseni pohjaa siihen, että valinnat ovat mahdollisimman kestäviä ja vihreitä.

Kranni on huolissaan suomalaisen koulutuksen suunnasta. – Suomen menestys nousee koulutuksesta, mutta olemmeko tuudittautuneet siihen, että olemme automaattisesti parhaiten koulutettu kansa maailmassa? Koulutuksen tasoa ei voi ylläpitää ilman satsauksia, Kranni sanoo koulutusleikkauksiin viitaten.

– Koen, että olemme menneet koulutuksessa harmaalle alueelle. Suomi nousee koulutuksella, mutta myös kompastuu koulutukseen, jos sen annetaan tapahtua. Krannin mukaan koulutusleikkausten on loputtava ja uudistukset on ajateltava loppuun saakka. Ymmärrän ajatuksen ammatillisen reformin taustalla. Maailma muuttuu ja myös koulutuksen on muututtava. Reformia ei kuitenkaan viety läpi opiskelija edellä.

Krannin kolmas teema koskee sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

– Kaikista vähävaraisimmilta leikkaaminen, vanhustenhoidon hälyttävä tila, nuorten syrjäytyminen ja vähemmistöjen oikeuksien polkeminen ovat halkeamia hyvinvointivaltion perustassa. Varoja tavoitteiden saavuttamiseksi Kranni etsisi ympäristölle haitallisten tukien lakkauttamisesta. Esimerkiksi turvetuotannon tukeminen ei ole linjassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kanssa.

Forssan seudun kehityksen Kranni linkittää kestävään kehitykseen. – Seutukuntamme on ollut kestävän kehityksen edelläkävijä Suomessa, mutta olemme tippumassa kelkasta. Kehitystä ei ole viety tarpeeksi eteenpäin, emmekä ole saaneet alan uutta yrittäjyyttä. Onneksi askeleita parempaan suuntaan on tulossa ainakin kaupungin taholta, Kranni toteaa ja viittaa kaupungin työn alla olevaan strategiaan. Strategiaan saadaan toivottavasti konkretiaa siitä, miten järkivihreyttä toteutetaan jatkossa Forssassa.

Krannin tavoitteena on vierailla kampanjan aikana Hämeen vaalipiirin jokaisessa kunnassa. Budjettitavoite on 5 000 euroa, josta oma osuus on 1 000 euroa.

Kampanja on täydessä vauhdissa, ja Kranni sanoo nauttivansa jokaisesta hetkestä. – Vaalityö on todella antoisaa. Aina kun joku tekee kysymyksen, saa haastaa itseään. Joissain asioissa olen joutunut jonkin verran muuttamaan käsityksiäni, mutta pääosin näkemykseni ovat vahvistuneet. FL (26.3.2019) / Jaakko Kyrö