Käytin marraskuun valtuustossa kaksi pidempää puheenvuoroa. Toisen veroprosenttiin ja toisen luonnonsuojeluun liittyen.

Forssan veroprosentti pysyy ennallaan

”Forssan veroprosentti on pysymässä maakunnan alhaisimpana ja tästä kuntalaisilta tulee varmasti kiitosta. Verrokkikuntia alempi veroprosentti ei kuitenkaan saa muodostua itseisarvoksi ja jossain vaiheessa veronkorotukset saattavat olla edessä myös Forssassa.

Toivon, että kun tämä aika koittaa, silloinen valtuusto pystyy keskustelemaan asiasta ilman suurempaa hysteriaa ja vastakkainasettelua. Veroilla kuitenkin turvataan hyvinvointia ja rakennetaan parempaa kotikaupunkia meille kaikille.

Veroprosenttia tärkeämpi keskustelun aihe on se, mitä niillä verorahoilla tehdään – ja siihen jokainen valtuutettu voi vaikuttaa. Kukaan muuttoa harkitseva nuori ihminen ei ole ainakaan minulta kysynyt Forssan veroprosenttia. He haluavat tietää millainen kaupunki Forssa on ja millaista täällä on asua.

Millainen asuntotarjonta ja hintataso meillä on, millaisia työ- ja opiskelumahdollisuuksia on tarjolla, entä mahdollisuuksia harrastaa? Pelaavatko peruspalvelut, millainen on ravintola- ja kulttuuritarjonta, löytyykö läheltä luontokohteita ja niin edelleen ja niin edelleen.

Ilokseni olen saanut kysyjille vastata, että Forssassa palvelut ovat kunnossa ja täällä on ihmisen hyvä olla. Pidetään yhdessä huoli, että näin on myös jatkossa. On meidän päättäjien tehtävä esittää vaihtoehtoja ja tehdä niitä arvovalintoja, joiden turvin Forssa on tulevaisuudessa rakas kotikaupunki yhä useammalle ja entistäkin parempi paikka asua, tehdä työtä ja yrittää.

Ensi vuoden osalta näyttää tosiaan siltä, että kuntalaisten palvelut pystytään pitämään kiitettävällä tasolla ilman veroprosentin korottamista ja alijäämää. Ollaan tästä iloisia ja suunnataan katseet kohti joulukuun talousarviokokousta, jossa näiden verorahojen käytöstä lopulta päätetään.”

Vihreiden valtuustoaloite tuli päätökseensä

Vihreän valtuustoryhmän kolme vuotta sitten tekemä aloite tuli tiensä päähän. Valitettavasti aloite ei johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin.

”Kiitos ympäristötoimen toimialalle aloitteen perusteellisesta käsittelystä ja asian selvittämisestä. Aloite tosiaan on tehty yli kolme vuotta sitten ja tässä ajassa Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueella on tapahtunut paljon.

Lintutorni jouduttiin sulkemaan huonon kuntonsa vuoksi tänä keväänä, joka on tietysti iso pettymys niin kansallisen kaupunkipuiston kuin esimerkiksi lintuharrastajien näkökulmasta. Tornilla toki on ikää jo yli 30 vuotta, joka on tämän tyyppisille lintutornille ihan kunnioitettava saavutus.

Vihreiden valtuustoryhmä toivoo edelleen, että alueella vielä jonain päivänä nähdään käyttökuntoinen lintutorni ja Forssan kaupunki toimii tässä toivottavasti aktiivisena osapuolena ja mahdollistajan roolissa.

Viime vuonna valmistunut Hämeen ELY-keskuksen tilannearvio antaa suuntaviivat alueen luonnonhoitotyölle ja osoittaa, että niitä edelleen tarvitaan. Arviossa todetaan, että Loimalammin linnustollinen arvo on laskenut vesistön umpeenkasvun ja vähävetisyyden vuoksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma on olemassa, mutta siinä esitettyjä allikoita ja kanavia ei ole pystytty toteuttamaan muun muassa taloudellisten esteiden vuoksi.

Jos ja kun Loimalammia lähdetään kunnostamaan on tärkeää, että oireiden lisäksi hoidetaan myös itse sairautta. On siis selvitettävä, mistä Loimalammin rehevöityminen ja umpeenkasvu johtuu. En nyt ehtinyt valuma-aluekartoitusta tähän kokoukseen tekemään, mutta esimerkiksi Hamkilta varmasti innokkaita ja osaavia tekijöitä siihenkin löytyy.

Taloudellisia esteitä voisi helpottaa esimerkiksi valtiolta haettavat avustukset kuntien luonnonhoitotöihin – kunta-Helmi kun on luotu juuri näiden valtakunnallisesti arvokkaiden monimuotoisuuden helmien kunnostamiseksi ja kuntalaisten lähiluonnon turvaamiseksi.

Aiomme vihreiden valtuustoryhmänä jatkossakin vaatia alueelle hellää huolenpitoa ja olemme käytettävissä talkoisiin.”