Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2023 talousarvion vuodelle 2024. Pidin kokouksessa Forssan vihreän valtuustoryhmän puheenvuoron, jossa painotin muun muassa ekologisen järkivihreyden merkitystä ja ilmaisin huoleni kuntien säästötalkoiden vaikutuksista heikommassa asemassa oleviin kuntalaisiin:

”Tämä on nyt seitsemäs kerta, kun pidän valtuuston talousarviokokouksessa ryhmäpuheen Forssan vihreän valtuustoryhmän puolesta. Aikojen alussa 23-vuotiaana ensimmäisen kauden valtuutettuna nostin puheessani esille talouden tasapainottamiseen ja elinvoiman lisäämiseen liittyviä aiheita. Nämä samat teemat ovat olleet valtuutettujen puheissa joka vuosi sen jälkeen ja varmasti vuosikymmeniä sitä ennen, kun itse sain forssalaisilta mandaatin tähän pönttöön kiivetä. Politiikka on marathon, eikä mikään pikasprintti, sanovat.

Vihreä valtuustoryhmä on päässyt osallistumaan vuoden 2024 talousarvion laadintaan lähes jokaisessa lautakunnassa, valtuuston iltakouluissa ja kaupunginhallituksen talousarviopäivien laajennetussa puheenjohtajistossa. Kiitos talousarviokirjan ääressä ahertaneille luottamushenkilöille niin omasta kuin muidenkin joukkueista ja kiitos viranhaltijoille vastuullisesta valmistelutyöstä.

Kaupunginjohtaja Kesäniemi monien muiden tavoin on kuvannut ensi vuoden talousarviota säilyttäväksi ja nykyiset palvelut turvaavaksi. Tähän ytimekkääseen analyysiin on helppo yhtyä. Talousarvio sisältää pienen, 0,34 prosenttiyksikön, kunnallisveron korotuksen.

Verojen korottaminen ei ole koskaan helppoa tai kivaa, sillä kuten tiedämme, monessa kotitaloudessa vedetään jo nyt pitkää tikkua kohoavia elinkustannuksia vastaan. Me Vihreät kuitenkin ajattelemme, että maltilliset veronkorotukset ovat lyhytnäköisiä leikkauslistoja kestävämpi ja progressiivisen luonteensa vuoksi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ratkaisu.

Käsittelyssä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman turvin Forssan elinvoimalle välttämättömät investoinnit saadaan seuraavina vuosina tehtyä. Forssan jäähalli tarjoaa sadoille lapsille ja nuorille mahdollisuuden nauttia liikunnan ilosta sekä urheilujuhlan tuntua meille jääurheilun ystäville. Vesihelmi puolestaan on nimensä mukaisesti ihka aito forssalainen helmi, jossa hyvinvointiaan voi käydä edistämässä vauvat ja vaarit, opiskelijat ja eläkeläiset sekä kaikki siltä väliltä.

Talousjohtajat ympäri Suomen puhuvat kuntatalouden rakenteellisesta alijäämästä. En tiedä teistä, mutta ainakin minua ja ilmeisesti myös valtuutettu Haonperää tämä epävarma tulevaisuudenkuva on valvottanut iltaisin. Onko kunnilla jatkossa mahdollisuutta tehdä mitään muuta, kuin tuottaa lakisääteisiä palveluita ja päästäänkö edes niissä aina lain vaatimalle tasolle? Palveluiden tuottamista pitää toki tehostaa ja taloutta sopeuttaa, mutta kuka tai mikä toimii näiden säästötalkoiden perälautana? Toivon, että se perälauta olemme me tässä salissa ja huolehdimme yhdessä siitä, että kaikki pysyvät mukana.

Lopuksi muutama sana kaupungin strategiamme ja itse asiassa, koko olemassaolomme kovasta ytimestä, eli ekologisesta kestävyydestä.

Forssan ilmastotyöryhmä on kokoontunut kuluneen vuoden aikana ahkerasti ja puurtanut ekologisen järkivihreyden tiekartan parissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Me Vihreät olemme äärimmäisen iloisia siitä, että ekologinen järkivihreys muuttuu Forssassa askel kerrallaan sanoista teoiksi.

Tästä todisteena ovat muun muassa talousarviosta löytyvät kirjaukset hiilinielujen kasvattamisesta ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä. Puunmyynnin euromääräisestä tavoitteesta luovutaan ja rakentamattomien alueiden metsityksiin sekä kaupunkiniittyjen perustamiseen panostetaan huikeat 20 000 euroa.

Forssan kaupunki seisoo historian oikealla puolella ja jatkaa määrätietoisesti toimiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Tämä siitäkin huolimatta, ettei nykyinen valtionjohto ole viime aikoina liiemmin näihin toimiin kuntia kannustanut. Valtava kiitos jokaiselle, joka on pitänyt forssalaisen luonnon ja tulevien sukupolvien puolia päätöksenteossa. Jatketaan tätä tärkeää työtä – yhdessä.”

Maija Kranni, Forssan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja