Kirjoitus julkaistiin ensimmäisenä Forssan Lehdessä (FL 4.12.)

Eurooppa voi menestyä vain korkean osaamisen avulla. Euroopan Unionin elpymispaketti tunnistaa sen, että ihmisten taidot ja ammatillinen osaaminen ovat keskeisiä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan välineitä. Suomi on saamassa rahaa yli kaksi miljardia euroa, joka mahdollistaa merkittävät satsaukset esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja opiskelijavaihtoon.

Riippumatta ihmisen iästä tai aiemmasta kokemuksesta voi koulutus tarjota taitoja, joita tulevaisuuden vihreillä työmarkkinoilla tarvitaan. Elpymispaketista voidaan rahoittaa paitsi muodollisia koulutuslaitoksia myös talouselämän tarpeisiin tulevia täsmäkursseja ja työelämätaitojen koulutusta. Tämä on tuhannen taalan paikka esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoululle ja Forssan ammatti-instituutille, joissa näitä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajia koulutetaan.

Koulutuksen avulla voimme jälleenrakentaa oikeudenmukaista Suomea. Jos ihminen menettää toimeentulonsa esimerkiksi koronapandemian tai fossiilitaloudesta katoavien työpaikkojen seurauksena, tulee hänellä olla mahdollisuus uudelleenkouluttautumiseen ja uuden ammatin löytämiseen. Täydennys- ja muuntokoulutuksesta on Forssan seudulla lukuisia hyviä esimerkkejä. Nyt vihreään siirtymään ja digitalisaation edistämiseen tähtäävää koulutusta tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan.

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden avulla annetaan vauhtia alueiden elinvoimalle. Myös globaaleihin suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, voidaan löytää ratkaisuja paikallisella tasolla. Koronaelvytyksen yhteydessä tutkimuksen ja kehityksen yhteistä eurooppalaista rahoitusta lisätään entisestään. On tärkeää, että sitä haetaan myös Suomessa rohkeasti.

Eurooppalaisen rajoja ylittävän yhteistyön yksi näkyvimpiä saavutuksia on Erasmus-opiskelijavaihto, joka on myös saamassa lisärahoitusta. Erasmus-vaihto on antanut lukuisille nuorille mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin, laajentaa omaa horisonttiaan ja oppia uusia taitoja. Elpymisrahaston avulla yhä useammalle suomalaiselle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon kokeilemaan siipiään.

Forssan seudulla on kaikki edellytykset pysyä osaamisen eturintamassa ja EU:n elpymisrahasto tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. On tärkeää, että rajujen koulutusleikkausten jättämiä jälkiä saadaan korjattua myös eurooppalaisen yhteistyön turvin.

Maija Kranni, Forssan kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Ville Niinistö, europarlamentaarikko