Monissa Suomen kunnissa on jo päätetty ryhtyä tarjoamaan maksutonta ehkäisyä nuorille. Ehkäisyn maksuttomuus on vähentänyt aborttien ja seksitautien määrää sekä tuonut kunnille tuntuvia kustannussäästöjä. Kokeilujen hyvät tulokset ja nuorten hyvinvoinnin lisääntyminen ovat rohkaisseet jo yli 50 kuntaa mukaan ja edelläkävijäkuntia löytyy myös Hämeestä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus puolestaan hylkäsi jo toistamiseen esityksen alle 25-vuotiaiden maksuttomasta ehkäisystä. Pidän yhtymähallituksen päätöstä hyvin valitettavana ja nuoria eriarvoistavana.

Siis kerrataan vielä. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotialle parantaa tutkitusti nuorten seksuaaliterveyttä ja vähentää abortteja, joka puolestaan vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Maksuttoman ehkäisyn vastustaminen kustannussyistä on älyllistä epärehellisyyttä. Myös Hämeen Vihreiden piirihallitus otti kantaa maksuttoman ehkäisyn puolesta. On ilo olla osa tätä porukkaa, jossa nuorten yhdenvertaisuus ja oikeus terveyteen otetaan tosissaan.

Aborttien määrä on valtakunnallisesti laskenut, mutta samalla toistuvien keskeytysten osuus on kasvanut. Raskaudenkeskeytykset ovat yleisempiä matalamman koulutus- ja tulotason nuorilla ja eniten niitä tehdään 20–24-vuotiaiden ikäluokassa. Tästä syystä myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän on nostettava maksuttoman ehkäisyn ikärajaa 25 vuoteen. Maksuton ehkäisy parantaa nuorten seksuaaliterveyttä ja vähentää terveyseroja.

On myös tärkeää tarjota nuorille monenlaisia ehkäisyvaihtoehtoja jo ehkäisyn alussa, jotta jokaisen nuoren on helppo löytää itselle sopivin ehkäisyn muoto. Kondomeja tulisi puolestaan olla laajasti tarjolla siellä, missä nuoret ovat: esimerkiksi oppilaitoksissa, nuorisotiloissa ja erilaisissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Ehkäisyn ja ehkäisyneuvonnan tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien nuorten saavutettavissa, mukaan lukien esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret.

On äärimmäisen tärkeää, että jokaisella nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus huolehtia omasta terveydestään, riippumatta lompakon paksuudesta tai postinumerosta. Siksi vihreät kannattaa maksuttoman ehkäisyn tarjoamista kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.