Äitin maan päivänä minulla on ilo esitellä kolmas kuntavaaliteemani: luonto.

Pyrin teemojeni kautta vastaamaan kysymyksiin: miksi juuri minua tulisi äänestää, mitä erityistä annettavaa minulla on kotikaupunkini päätöksentekoon?

Luonto ja sen suojelu on minulle se perimmäisin syy olla mukana politiikassa. Ei ole sattumaa, että valitsin urapolkuni juuri luonnonvara-alalta, kestävän kehityksen parista. Elinkelpoinen planeetta tuleville sukupolville – se on minun elämäntehtäväni.

Nyt jos koskaan on kuntien luonnonsuojelutyön momentum. Suomen hallitus on tehnyt historialliset panostukset luonnonsuojeluun ja ihmiset ovat koronan myötä löytäneet tiensä takaisin luontoon. Ihmisten hyvinvointi on täysin riippuvaista ympäristön tilasta ja siksi sen on oltava myös kuntien päätöksenteon ytimessä. Suojelemalla luontoa suojelemme itseämme.

Keinoja kuntien luontotyöhön on monia: lähiluontokohteiden säilyttäminen, kuntametsien kestävä hoito, luonnonsuojelualueiden kehittäminen, resurssiviisaus, elinympäristöjen ennallistaminen ja vesiensuojelu etunenässä. Loimijoen pelastaminen on yksi seutukuntamme yhteisistä agendoista.

Vihreiden valtuustoryhmä on kuluvalla kaudella mm. vaatinut aloittein ja kannanotoin Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueen kunnostamista. Nyt ympäristöministeriön avustuksen myötä alue vihdoin kunnostetaan – luonnon monimuotoisuus huomioiden. Hanke linkittyy kansallisen kaupunkipuiston kehittämiseen, josta meidän on pidettävä huolta myös jatkossa.

Luontokaupungiksi Forssalla on vielä pitkä matka kuljettavana. Haluan, että perustamme seuraavalla valtuustokaudella ainakin yhden uuden luonnonsuojelualueen Forssaan. Haluan, että kuntalaiset otetaan vahvemmin mukaan Forssan luontotyöhön. Haluan, että ennallistettavat luontokohteet kartoitetaan ja luonnonhoitotyöhön varataan määrärahoja.

Haluan, että tunnustamme luonnon itseisarvon ja sitoudumme ympäristövaikutusten arviointiin kaupunkia kehittäessä. Haluan, että Forssa on aktiivinen toimija myös seutukunnallisessa luonnonsuojelutyössä. Haluan Forssasta aidon luontokaupungin.