Äänestä kuntavaaleissa vihreämmän huomisen puolesta

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
Ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021

Ennakkoäänestys on käynnissä 8. kesäkuuta asti ja ennakkoon voit äänestää missäpäin Suomea tahansa. Ota mukaan henkkarit ja muista maski, oman kynän käyttö sallittu. Minut voi äänestää jatkokaudelle Forssan valtuustoon numerolla 117.

Työni forssalaisten hyväksi on vielä aivan kesken. Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnonsuojelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaativat tekoja. Samalla meidän on turvattava jokaisen oikeus hyvään arkeen. Minusta Forssa saisi periksiantamattoman, verkostoituneen ja kokeneen päättäjän myös tulevalle kaudelle.

Vihreät arvot – miten niitä voi ajaa kunnassa?

Vihreää politiikkaa voi tehdä valtakunnallisen ja maakunnallisen tason lisäksi myös omassa kotikunnassa.

Laadukkaamman koulutuksen puolesta voi puhua esimerkiksi kannattamalla pieniä ryhmäkokoja niin varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulussa, pitämällä huolta koulurakennusten ylläpidosta tai turvaamalla kulttuuripalvelujen monipuolisuuden.

Ympäristöstä voi pitää huolta muun muassa pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevan kaavoituksen, ilmastotekojen tai suojelukohteiden edistämisen avulla.

Köyhyyttä ja eriarvoisuutta voi torjua vahvistamalla perusterveydenhuoltoa, ehkäisemällä alueiden eriytymistä tai ajamalla esteettömiä tiloja.

Kunnilla on tärkeä rooli työn järjestämisessä: kunnissa voidaan päättää työpaikkoja luovista investoinneista, työllisyyttä edistävistä palveluista tai kotouttamistoiminnasta.

 

Käytä ääntäsi!