Forssan Lehden (19.10.) uutinen nuorten ahdistuneisuuden ja mielenterveyden ongelmien kasvusta teki minut todella surulliseksi. Oireilua on enenevissä määrin myös pienemmillä lapsilla.

Ilmiö on ollut kasvussa jo pitkään, jo kauan ennen koronapandemiaa. Ei auta, että käännämme katseet muualle – nuoret voivat pahoin ja tarvitsevat tukea. Nuorten syyllistäminen ei myöskään auta yhtään ketään. ”Ei ennen vanhaan tällaisia ongelmia ollut” on argumenttina jo nähty, eikä se edes pidä paikkaansa.

On toivottu ja positiivinen suunta, että nykyään ongelmista puhutaan avoimemmin ja nuorilla on parempia työkaluja niiden tunnistamiseen. Näin ongelmiin voidaan myös puuttua ja hakea yhdessä ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää koulujen psykologit ja kuraattorit hyvinvointialueiden alaisuuteen. En voi olla korostamatta myös tässä suhteessa, kuinka tärkeät vaalit tammikuun aluevaalit ovat. On äärimmäisen tärkeää, että oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut pysyvät lähellä oppilaitoksen arkea myös jatkossa ja että niitä edelleen vahvistetaan.

Saimme taannoin lukea Forssan Lehdestä myös toisesta todella huolestuttavasta kehityssuunnasta – nuorten huumekokeilut ovat nousussa koko maassa, myös Forssan seudulla. Päihdepalvelut niin ikään tulevat siirtymään hyvinvointialueille, monien muiden niin tärkeiden ja tarpeellisten palveluiden lomassa.

Osa kuntien valtuutetuista on ollut huolissaan, jääkö kunnille mitään mielekästä tekemistä sote-uudistuksen jälkeen. Ihan aluksi jokaisen kuntapäättäjän on ymmärrettävä, etteivät kuntien sote-tehtävät tähän lopu. Kunnille jää edelleen tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä, joka on syytä ottaa vakavasti. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu on sote-uudistuksen onnistumisen kannalta keskeistä, jotta yhdyspinta-alueella tapahtuva toiminta turvataan.

Lisäksi kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa opetuksesta, liikunnasta, päivähoidosta ja kulttuurista. Kuulostaa aika mielekkäältä tekemiseltä ainakin minusta.

Maija Kranni

Forssalainen kaupunginvaltuutettu ja vihreä aluevaaliehdokas

Mielipidekirjoitus julkaistu Forssan Lehdessä 21.10.2021.