Maanantaina 4.4. Forssan kaupunginvaltuusto kokousti iltamyöhään tärkeiden asioiden parissa. Erityisen iloinen uutinen kokouksesta oli Forssan kaupungin ilmastotyöryhmän perustaminen, jossa minulla on etuoikeus edustaa vihreitä. Työryhmän perustaminen on nähdäkseni tärkeä sysäys paikallisten ratkaisujen löytämiseksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vorssalaisen ilmastopolitiikan suuntaviivojen luomiseksi.

Eniten keskustelua kirvoitti asialistan kohta 25, Talsoilan koulun lakkauttaminen. Pidin valtuustossa puheenvuoron, jossa osoitin tukeni lautakunnan esitykselle tiivistää Forssan kouluverkkoa ja lakkauttaa Talsoilan koulu:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Akvarelli-päätöstä tehdessä ainakin minulla itselläni saattoi olla liian siniset silmät ja keltainen nokka, sillä en rehellisyyden nimissä osannut silloin aavistaa, että kouluverkosto tulee uudestaan valtuuston pöydälle näin pian monitoimikeskus-päätöksen jälkeen.

Ydinsyy tähän keskusteluun tuli kuitenkin valtuutettu Sundellin puheenvuorossa hyvin esille: syntyvyys laskee, ei vain meillä Forssassa, vaan koko maassa ja kaikissa maailman kehittyneissä maissa. Maahanmuutto toivottavasti tätä vajetta paikkaa, mutta lapsikadon megatrendiin ei ole odotettavissa muutosta, päinvastoin.

Valtuusto on lisäselvityksiä ja -säästöjä edellyttänyt ja kuten jo moneen kertaan on todettu, nämä selvitykset tukevat Talsoilan koulun lakkauttamista. Selvitysten tekotapaa ja motiiveja on kyseenalaistettu, jolloin on olennaista valtuutettu Vikmanin tapaan kysyä, onko meillä käsillä Talsoilaa suurempi ongelma, jos emme luota viranhaltijoiden virkavastuulla tehtyyn työhön tai lautakunnan vilpittömään tahtotilaan parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Tulevaisuutta on vaikea, ellei mahdotonta ennustaa. Yhtä vaikeaa se tulee kuitenkin olemaan kahden, kolmen tai neljän vuoden kuluttua. Omassa vaakakupissani kaikista eniten painaa lapsen etu. Mielestäni tänään keskustelemmekin siitä, miten onnistumme turvaamaan laadukas opetus, turvalliset aikuiset ja terveet tilat oppia uutta kaikille Forssan lapsille.

Molemmilla kannoilla, niin kaupunginhallituksen kuin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan esityksillä, on omat painavat perusteensa. Yhtä oikeaa totuutta ei ole, kenelläkään meistä valtuutetuista ei ole takataskussaan kristallipalloa, monimutkaisiin ongelmiin ei ole olemassa yksinkertaisia vastauksia.

Tässä vaiheessa omatuntoni opastaa asettumaan asiantuntijalautakunnan päätösesityksen taakse. Kunnioitan myös eri mieltä olevien näkemyksiä ja toivon, että keskinäistä kunnioitusta riittää vaikka nyt tehtävä päätös ei todellakaan ole helppo ja se ymmärrettävästi herättää suuria tunteita. Jaksan uskoa, että jokainen meistä tässä salissa ajattelee forssalaisten, erityisesti forssalaisten lasten parasta, ja toimii parhaansa mukaan forssalaisten hyväksi.

Ja vielä: nyt tehtävä päätös ei sulje pois tarvetta kasvattaa Forssan valovoimaa ja rakentaa yhdessä kestävämpää huomista. Tämä työ jatkuu, oli päätös Talsoilan suhteen mikä tahansa, ja tähän työhön tarvitaan meistä jokaista. Kiitos.”

Valtuusto kuitenkin päätti äänin 25-18, että Talsoilan koulua ei lakkauteta ja kouluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena uudelleen vuonna 2025. Demokratia on puhunut – pulinat pois. Toivon sydämestäni, että ennusteet lapsimäärän vähenemisestä eivät pidä paikkaansa ja lapsia riittää Forssan kouluihin vielä pitkälle tulevaisuuteen. Epätarkoituksenmukaisen pienet ryhmäkoot, vajaalla käytöllä olevat kiinteistöt, yhdysluokat tai puutteelliset oppimisen tuen resurssit eivät ole yhdenkään lapsen tai yhdenkään forssalaisen etu. Etsitään siis säästöt muualta – koulutukseen panostaminen on tärkein tulevaisuusinvestointi mitä voimme tehdä.