Pidin Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa vihreiden ryhmäpuheenvuoron vuoden 2023 talousarviosta. Korostin puheessani järkivihreyttä viisaana strategisena valintana, joka paitsi vähentää päästöjä, myös lisää ihmisten hyvinvointia ja säästää kustannuksia;

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat täällä salissa ja linjojen takana

Talvisesta ja tuiskuisesta säästä huolimatta laitoin päälleni kukkamekon, sillä onhan näissä valtuuston talousarviokokouksissa aina eräänlaista uuden alun tuntua. Taas on yksi työntäyteinen valtuustovuosi lopuillaan ja katseet suunnataan yhdessä kohti tulevaa. Nyt käsittelyssä oleva talousarvio antaa raamit sille, miten kuntalaisten palveluita vuonna 2023 järjestetään. Samalla talousarvion luvut piirtävät kuvaa soten jälkeisestä, 100-vuotiaasta Forssasta.

Kuten jo puheenjohtajakollegat edellä totesivat, ensi vuoden osalta Forssan talousarvio on reilusti ylijäämäinen. Tämä ei ole sattumaa, vaan pitkälinjaisen, vastuullisen taloudenpidon tulosta. On nähdäkseni tärkeää, ettei meitä päättäjiä valtaa kuitenkaan hyvänolon tunne liiaksi, sillä kun katsomme suunnitelmakauden talouslukuja, näkymä ei enää olekaan ihan niin ruusuinen.

Urheilutermein voidaan puhua siitä kuuluisasta maalin jälkeisestä vihellyksestä. Jos keskittyminen silloin herpaantuu, useimmiten omissa soi ja saavutettu etulyöntiasema voi kadota silmänräpäyksessä. Toisin sanoen, kuluvan valtuustokauden osalta talous näyttää kestävän, mutta tulevaisuuden päättäjillä on edessään vaikeita päätöksiä ja tätä tietä meidän tulee pyrkiä edelleen tasoittamaan.

Nostan tuttuun tapaan esille muutamia vihreälle ryhmälle tärkeitä periaatteita, strategisia tavoitteita ja yleisiä nostoja talousarviokirjasta. Vaikka talousarvion sisältö olisi meille päättäjille tutumpi kuin omat taskut, niin kuntalaisille näin ei välttämättä ole. Kiinnostus kuntapolitiikkaan on ainakin äänestysprosentin osalta ennätysalhaista ja nähdäkseni on tärkeää tuoda poliittinen päätöksenteko lähemmäs kuntalaista puhumalla asioista kansantajuisesti ja kertomalla avoimesti millaista Forssaa kukin meistä haluaa rakentaa.

Strategian yhteydessä valtuutettu Saarenmaan nosti esiin myös kuntalaisten joukkoon jalkautumisen, jossa muun muassa valtuuston junioriosasto on jo näyttänytkin puoluerajat ylittävää esimerkkiä.

Vihreille on selvää, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan tarvitaan niin kansainvälistä ja Euroopan laajuista yhteistyötä, kansallisia toimia, kuin kuntienkin panosta. Nyt energiakriisin keskellä ei kenellekään pitäisi olla enää epäselvää, miksi fossiilitaloudesta irtaantuminen on välttämätöntä paitsi ilmaston, myös huoltovarmuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Pirkka-Pekka Peteliusta lainatakseni; suojelemalla luontoa, suojelemme itseämme.

Forssa tekee näiden kriisien ratkaisemiseksi voitavansa. Talousarviokirjassa mainitaan sana järkivihreä 22 kertaa. Kestävä kehitys, ilmasto ja luonto saavat yhteensä 20 mainintaa. Tämä kertonee jotakin siitä valtuuston asettamasta tahtotilasta, jonka mukaan Forssa haluaa jatkossakin olla järkivihreä edelläkävijä. Vihreä valtuustoryhmä on erittäin kiitollinen siitä, että kaikki valtuustoryhmät ovat tähän strategiseen tavoitteeseen sitoutuneet.

Parhaimmillaan järkivihreät ratkaisut paitsi vähentävät ilmastopäästöjä, myös parantavat kuntalaisten elämänlaatua ja säästävät kustannuksia. Hyviä esimerkkejä tällaisista ratkaisuista ovat muun muassa panostukset kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä nyt sähkön hintojen noustessa paljon kiitellyt kuntien energiatehokkuussopimuksen toimenpiteet.

Myös investoinnit kiinnostavat kovasti kuntalaisia, eikä ihme – onhan investoinneissa kyse nimenomaan kuntalaisten palveluiden turvaamisesta. Esimerkiksi Vesihelmen ja jäähallin osalta on hyvä ymmärtää, ettei tässä olla mitään Serenaa tai Nokia-areenaa rakentamassa, vaan pidetään huoli siitä, että nämä seutukunnallisesti tärkeät kiinteistöt pysyvät turvallisena niin käyttäjille kuin ympäristölle.

Kaupunginjohtaja Kesäniemi nosti katsauksessaan seutukunnallisen yhteistyön keskeiseksi menestystekijäksi todeten, että yhdessä olemme enemmän. Vihreä valtuustoryhmä allekirjoittaa tämän ajatuksen ja antaa täyden tukensa myös seutukunnallisen elinvoimaohjelman laatimiselle.

Lopuksi haluan vielä todeta, kuinka tärkeää tässä maailmantilanteessa onkaan pidättäytyä leikkauslistoista. Soten jälkeisessä kunnassa sivistys- ja tulevaisuustoimiala kasvattaa jalansijaa entisestään – elinvoiman, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä unohtamatta. Kuten tiedämme, erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat enenevissä määrin tukea niin oppilaitoksissa kuin niiden ulkopuolella – muun muassa tähän meidän on etsittävä toimivia ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Haluan vihreän valtuustoryhmän puolesta kiittää kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle erityinen kiitos jälleen siitä, että myös me vihreät pääsimme osallistumaan valmisteluprosessiin laajennetussa puheenjohtajistossa. Tämä on aivan ensisijaisen tärkeää, jotta budjetti todella on koko valtuuston yhteinen ponnistus – olemmehan eräänlainen läpileikkaus äänioikeutetuista forssalaisista ja annamme sitä kautta kasvot demokratialle.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa talousarvion hyväksymistä ja toivottaa jokaiselle kuulijalle rauhallista joulunaikaa sekä järkivihreää uutta vuotta.”

Maija Kranni

Forssan kaupunginvaltuutettu, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja