Lausuin Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.2.2023 muutaman sanan Forssan tuoreesta hyvinvointisuunnitelmasta:

”Vaikka suurin osa sote-palveluista siirtyi vuoden vaihteessa kunnilta hyvinvointialueille, jäi kunnille edelleen tärkeä tehtävä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäjänä. Tämän työn tueksi kunnissa laaditaan valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelma, jota parhaillaan käsittelemme.

Hyvinvointisuunnitelma on osa kuntastrategiaa ja se sisältää niin tavoitteet kuin toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyseessä on nähdäkseni niin merkittävä asiakirja, että olisin toivonut sen valmisteluun valtuutettujen ja kuntalaisten vielä laajempaa osallistamista. 

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuitenkin paljon hyvää ja se varmuudella kattaa sote-järjestämislain vaatimukset ja enemmänkin. Hyvinvointisuunnitelman painopiste on vahvasti ongelmien ennaltaehkäisyssä, kuten kuuluukin. Hyvinvointia ja terveyden edistämistä lähestytään suunnitelmassa ihmisten yksilöllisyys tunnistaen, josta kertoo jo hyvinvointisuunnitelman nimikin: “Sinä olet tärkeä.

Olen iloinen siitä, että suunnitelmassa tunnistetaan hyvinvoinnin rakentuminen laajempana kokonaisuutena, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Esimerkiksi kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä lähiluonnon merkitys ihmisten hyvinvointiin ovat nostettu suunnitelmassa hyvin esille. 

Lopuksi esitän vielä muutaman toiveen jatkosta. Toivon, että hyvinvointisuunnitelmasta pyritään viestimään kuntalaisille ymmärrettävästi ja ihmislähtöisesti. Suunnitelma vilisee lyhenteitä ja hankaliakin käsitteitä, jotka meille päättäjille ja sote-alan ammattilaisille ovat varmasti tuttuja, mutta “HyTeTu” (hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen) ei välttämättä avaudu kuntalaisille aivan yhtä kirkkaana. 

Toisekseen toivon, että hyvinvointisuunnitelma jalkautuu laajalti käytännön työhön, jotta suunnitelman hyvät tavoitteet ja forssalaisten yhdenvertaisuus toteutuvat. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös kunnan elinvoiman ja talouden kannalta välttämätöntä. Mielenkiinnolla odotan, mihin suuntaan Forssan HYTE-kerroin lähtee kehittymään ja varmasti meistä jokainen on valmis tekemään töitä sen eteen, että suunta on ylöspäin.”