Luin Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2023 aloitteen Forssan kaupungin liittymisestä Luontoviisaat kunnat -verkostoon:

”Ilmastokriisin ohella luontokato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on yksi aikamme suurista globaaleista haasteista. Vuoden 2022 luontosuhdebarometrin mukaan suomalaisten huoli luonnon tilasta on viime vuosina merkittävästi kasvanut ja luontokatoa pidetään jopa ilmastonmuutosta suurempana uhkana.

Luonnon monimuotoisuuteen vaikutetaan ennen kaikkea paikallisesti. Suomalaista luontoa voidaan suojella vain Suomessa, ja forssalainen luonto – sen suojelu on meidän forssalaisten vastuulla. Maankäyttöön liittyvät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi luonnon tilaan ja kaavoitusmonopolin myötä kunnat ovat luonnon monimuotoisuuden parantamisessa avainasemassa.

Forssa on kuntastrategiassaan sitoutunut ekologiseen järkivihreyteen, joka pitää sisällään luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuuden ja tasapainon vaalimisen. Forssan kaupunki on tehnyt luontotyötä jo pitkään ja kansallinen kaupunkipuistomme on erinomainen esimerkki lähiluonnon merkityksestä kaupungin imagolle ja kuntalaisten hyvinvoinnille.

Me allekirjoittaneet ajattelemme, että luonnon monimuotoisuuden heikentymiskehityksen kääntämiseksi Forssan on tehtävä entistäkin määrätietoisempaa luontotyötä. Suomen ympäristökeskus, Kuntaliitto ja ympäristöministeriö koordinoivat yhdessä Luontoviisaat kunnat -verkostoa, jonka jäsenkunnat ovat edelläkävijöiden joukossa sitoutuneet suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Verkostoon liittymisen kriteerit sisältävät luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta vähentää oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia. Lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy. Samalla tarjoutuu mahdollisuus koota yhteen Forssan kaupungin toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä tuoda luontotyötämme näkyväksi.

Verkosto tarjoaa tukea kunnan tekemään luontotyöhön ja luonnon kestävään käyttöön sekä parantaa kuntien välistä yhteistyötä. Verkoston kautta on mahdollista saada tietoa ja koulutusta ajankohtaisista luontoteemoista, jakaa kuntien parhaita käytänteitä ja toteuttaa kuntien yhteishankkeita.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Forssan kaupunki liittyy Luontoviisaat kunnat -verkoston jäseneksi. Verkoston jäsenyys tukisi sitä käytännön työtä, jolla edistetään strategiamme tavoitteita ja vahvistaisi Forssan brändiä järkivihreänä ja luonnonläheisenä kaupunkina.”

Maija Kranni, forssalainen valtuutettu (vihr.)